Licensinfo - Fuglebeskyttelse.dk


Fuglebeskyttelse.dk er en redskab for dig der arbejder med fuglebeskyttelsesdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske fuglebeskyttelsesomområder og deres udpegningsgrundlag. På Fuglebeskyttelse.dk kan du læse beskrivelser af alle relevante bilag I arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Fuglebeskyttelse.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Rørhøg
Foto: Per Hauge ©

Blåhals
Foto: Elmer Pedersen ©

Rørhøg
Foto: Benny Nørgaard ©

Trane
Foto: Michael Hauge ©

Gråstrubet Lappedykker
Foto: Steen HøjmarkJensen ©

Havørn
Foto: Torben Andersen ©

Dværgmåge
Foto: Svend Ove Jensen ©

Sortterne
Foto: Johnny Madsen ©