Licensinfo - Fuglebeskyttelse.dk


Fuglebeskyttelse.dk er en redskab for dig der arbejder med fuglebeskyttelsesdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske fuglebeskyttelsesomområder og deres udpegningsgrundlag. På Fuglebeskyttelse.dk kan du læse beskrivelser af alle relevante bilag I arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Fuglebeskyttelse.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Toppet Skallesluger
Foto: Jørn Skeldahl ©

Hvinand
Foto: Steen Højmark-Jensen ©

Ederfugl
Foto: Jørgen Dam ©

Gravand
Foto: Per Schans Christensen ©

Havørn
Foto: Anne Blotting ©

Knopsvane
Foto: Torben Andersen ©

Vandrefalk
Foto: Steen HøjmarkJensen ©

Almindelig Ryle
Foto: Johnny Madsen ©