Licensinfo - Fuglebeskyttelse.dk


Fuglebeskyttelse.dk er en redskab for dig der arbejder med fuglebeskyttelsesdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske fuglebeskyttelsesomområder og deres udpegningsgrundlag. På Fuglebeskyttelse.dk kan du læse beskrivelser af alle relevante bilag I arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Fuglebeskyttelse.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Gråstrubet Lappedykker
Foto: Jørn Skeldahl ©

Tinksmed
Foto: Morten DD Hansen ©

Pibesvane
Foto: Ulla Paulsen ©

Rørhøg
Foto: Karenmarie Simonsen ©

Gravand
Foto: Svend Ove Jensen ©

Skeand
Foto: Thomas Holm ©

Stor Skallesluger
Foto: Torben Andersen ©

Isfugl
Foto: Annette Laursen ©